Eberron

Session 27
Clockwork horrors

Gruppen undersøgte cirkel-gangen og fandt ud af, at på halvvejen rundt, blev man teleporteret til en identisk tomb der forsøgte at efterligne virkeligheden med illusion-effekter. Efter at gruppen var overbevist om, at de havde undersøgt hele graven, blev de enige om at teleportere til minen der eftersigende skulle gemme det andet schema.

Varo trackede 4-5 andre humanoids der havde været her for nyligt ned i minegangen. Dernede blev  gruppen overfaldet af en skare clockwork horrors, der formåede at slå Ylnia ud før hun kunne nå at reagere. Oradin formåede at genoplive hende, for blot at se, at hun blev slået ihjel igen på hvad gruppen vurderede at være lederens ordre. Kampen trak ud, og det var ved at gå galt for Arkan også, men i sidste ende vandt gruppen. Området blev gennemsøgt og gruppen fandt  11624 SP,                       16971 GP, 1343 PP, gem stones samt fire døde adventurers med gear intakt.

View
Session 26

Efter en rest i et af gravens øverst lokaler besluttede gruppen at gennemsøge resten af komplekset, men først  insisterede Arkan på at vin-rummet lige blev tjekket ud igen, og gruppen aktiverede mekanismen igen, for at opdage at rummet endnu engang blev fyldt med vin. Efter kort venten, uden nogen ny elemental, teleportede Arkan dem ud i gangen igen, og resten af graven blev undersøgt. Gruppen stødte på en ”tomb guardian” omringet af 4 ødelagte undead dwarfs.

Efter at denne golem blev angrebet tændte den, gruppen var nu nødsaget til at besejre den, hvilket lykkedes. Derefter planlagde gruppen at undersøge døren med de tre zombiehoveder, men ikke før at Arkan havde tjekket det sorte vand i centerrummet ud. Han sænkede vandet med en spell og strak kom et Octopus Tree til syne. Det fik fat i Varo med en af dets otte tentakler, men han slap heldigvis fri vha. Sit anklet. Derefter var det en snild sag af dræbe afskyeligheden fra afstand, da det sænket vand umuliggjorde melee attacks fra plantens side. Nu var gruppen klar til at håndtere døren. Varo fløj ud over vandet på sin flagremus, og skød på dem fra afstand, hvilket resulterede i, at de tre zombier gik væk fra døren, hvilket fik døren til at gå op, da kæderne de var bundet fast med, var en del af en åben-lukke-mekanisme for døren. Igennem åbningen kunne gruppen se endnu et gravkammer der var omringet af en cirkel med et pentagram indeni af salt:

Gruppen teleportede ind, og da Oradin landte på saltet kom en death slaad til synes der straks gik til angreb med bl.a. sin implosion Spell-Like ability. Den blev dog hurtigt overmandet uden større problemer, og derefter blev de 3 zombier destrueret, hvilket afsluttede sessionen.

View
Session 25

Gruppen undersøgte det store rum med sort vand i bunden.

De opdagede en gang med en adamantine propel midt i gangen. Gruppen fløj over den og gulvet, som de vidste var én stor pressure-plate. 

Bag propellen opdagede de et rum med endnu en sarkofag, der denne gang stod alene i e 15×15 ft. nedsænking. Bag den stod tre kister i hvert deres metal. Gruppen fik løst gåden, og bekæmpet mumien som sarkofagen holdte indespærret.

Derefter undersøgte de et rum gemt bag et dæmonhoved. Gruppen teleportede ind i rummet uden at kravle igennem. I rummet stod der endnu en sarkofag og et krystal-skrin bagved. Gruppen hørte en pigestemme der fyldte hele lokalet. Efter tre fejlet løgne lukkede skrinet et "flameskull", der strak angreb med energy-draining magic missiles.

 

 Derefter undersøgte gruppen etagen nedenunder, hvor de blev mødt af endnu en gådefuld advarelse:

The ring is a path to another tomb.
The dead abhor sunlight.
Only a jewel can tame the frog.
Bow as the dead god intoned.
Into darkness descend.

Gruppen gik ned ad en gang mod et rum med skak-ternet gulv. Midt i gangen der ledte derned, stødte de på to sidegange, der drejede opad i en cirkulær gang der hævede sig over gulvplanet. Gruppen undersøgte ikke disse gange nærmere. 

Rummet længere fremme blev undersøgt. Der stod en sarkofag midt i rummet, der var fire dæmonhoveder på væggene, og der lugtede af vin. Rummets trap blev aktiverete og rummet fyldtes med vin fra dæmonhovederne, efter at Ylnia og Oradin (frivilligt) blev spærret inde. Efter kort tid spawn'ede der en wine weird. Den summonede strak to huge wine-elementals og der gik ikke længe før Arkan og Varo regnede ud at deres kammerater havde brug for hjælp, og teleportede ind.

Efterfølgende måtte gruppen bekæmpe elementet der, i sin egen pool, havde ufattelige kræfter, og lykkedes i at slå både Oradin, Varo og Ylnia (to gange) ud. Arkan nåede, kort tid inden at rummet blev fyldt med vin, at teleportere alle sine kammerater ud af rummet, hvilket var afslutningen på sessionen.
 

View
Session 24
Templets hemmeligheder

Gruppen fløj over sumpen og landte på den lille ø hvor indgangen til templet (et 20 × 20 mouselum, uden dør med en trappe gående ned under jorden indeni). Over indgangen sad tre forstenede gargoyles og foran stod en obelisk der udsendte en stærk abjuration aura, med en mæssingplade med indgraveringen:


Fear the night when the forsaken one seizes death's mantle and the seas dry up and the dead rise and I, Acererak the Eternal, reap the world of the living. Those who dare enter take heed:

The enemies oppose.
One stands between them.
In darkness, it hides.
Don the mask or be seen.
Speak no truth to the doomed child.
The keys turn on the inside only
.


Gruppen diskuterede længe hvordan de skulle gribe deres indtræden an, men blev enige om blot at gå forbi og tage trappen ned. Trappen første til en 30 ft. lang underjordisk gang, der endte i et sæt dobbeltdøre. Da Oradin trådte ind i gangen, faldt der en stenvæg ned bag ham, der forseglede ham inde. Kort tid efter blev rummet fyldt med en form for gift, der ikke påvirkede druiden. Det endte med at Arkan teleportede ind, og dem begge ud igen, men ikke uden at blive ramt af giften (Kill cloud), på trods af at han holdte vejret. Efterfølgende forsøgte Ylnia at dispel obelisken, der viste sig at holde en Nalfeshnee indespærret.


Dæmonen blev dræbt og  Arkan samt Ylnia teleportede til Sharn for at skaffe wands og spells, imens Varo og Oradin blev nær templet. Da Arkan og Ylnia kom tilbage gav de sig alle i kast med at undersøge indgangen, hvilket ledte til at  Arkan fandt den sande indgang, med en detect secret doors, der ledte dem ned i en endnu dybere gang, der endte i en væg med otte guders sigil placeret i et 3×3 grid. Gruppen løste hurtigt denne gåde samt den efterfølgende, der involverede et timeglas og et håndtag i væggen, og de fire helte kunne endelig for alvor indtræde i templet/gravkammeret.

I deres udforskning af komplekset, blev gruppen blev mødt af en række forskellige udfordinger:

 • Først en shadow demon, der ramte Oradin med hit point burn (skade der kun kan heles naturligt).
 • Et gravkammer med en sarkofæg, 6 wights med masker og et stort skjol med tusindevis af øjne. Maskerne blev stjålet og båret, hvilket lod til at lade de seks wights forblive hvilende. Desværre angreb Oradin en af dem, hvilket fik dem til at gå til angreb.  
 • Et hemmeligt rum med antændelig gas der gav Oradin, med sin frygt for ild, en ordenlig forskrækkelse.
 • Et lokale med endnu et magisk skjold. Denne gang med en magnetisk effekt. Gruppen klarede også denne udfording uden materialle tab.
 • Et springvand med magisk vand. Ylnia tog en slurk, hvilket skadede hende. Arkan tog flere, og oplevede både skade, temporary hit point, kønskifte og otte timers stumhed. Arkan forsøgte gentagende gange at drikke fra troet, men blev stoppet af resten af gruppen. Efter 8 timer hvile var stumheden borte, men ikke det kvindelige køn.

Gruppen bevægede sig videre, og sessionen endte i et stort dybt rum, med en afsats rundt langs væggen, samt endnu en under dem (og en trappe hertil). Det virkede som om, at der oprindeligt var flere  af disse afsatser, men desværre var hele bunden af dette enorme lokale dækket af sort vand.

View
Session 23
The mournland

 Ylnia og Arkan besøgte Roldra Roldra Isirid for at få et sneak-peak af hendes magiske auraer. Inden besøget castede Arkan arcane eyes på sig selv og Ylnia blindness/deafness på Arkan. Da Roldra bad Arkan om at deaktivere hans spell, førsøgte de to masterminds bilde thieflingen ind, at Arkan var cursed hvortil Roldra bad ham om at gå forlade forretningen og forlod lokalet. ”Alene” i butikken dismiss’ede Ylnia hendes debuf og Arkan forlod forretningen. Roldra var selvfølgelig klar over hvad de havde foretaget sig, midt i hendes forretning, og udtrykte sin tydelige utilfredshed og skuffelse. Ylnia fik talt for sin syge moster, og rettet nogenlunde op på skaden, og bestilte derefter en vest og et bælte, der ville være klar indenfor fem dage.

Arkan nåede dog, med sin arcane sight, at se at Roldra ikke er i stand til at caste spells. De to konkluderede at hun enten er et project image, på trods af at hun har løftet equipment og at de har interageret med hende uden at se igennem illusionen, eller at hun måske er artificer (selvom at det ikke forklarer hvorfor hun er indhyllet i end strong illusionsaura. Resten af dagen får gruppen til at gå med fest på beværtningen ”The oak tree”, hvor Ylnia, vanen tro, betaler for for fribar for alle gæsterne og spiller op til fest. Arkan tabte til to handelsmænd i kanaster, som Ylnia betalte hver 100 GP for at spille med den arme mand. 

Dagen derpå sender Ylnia en sending til Elaydren d'Cannith, der svarer at Cannith-familien har sendt en anden adventurergruppe afsted efter schemaerne i Mournland, til en betydeligt lavere pris end hvad ’helte’-gruppen forlangede. Dette tages meget personligt, og straks for gruppen igang med at planlægge hvordan de skal overhale deres nye konkurrenter. Under denne forberedelse opdager Arkan, at deres kort over Mournland, rent faktisk er magisk, og det viser sig, at æseren kan zoome ind og ud.

Efter inspicering lærer gruppen følgende:

 • Markering NV: Eston (gammel lille by) – Zoom-in: krydset markerer byens største hus.
 • Markering NØ: Gammel ruin i et åbent landskab. Ruinen lader til at være af et fort af en slags.
 • Markering Ø: Denne lokation lader til at være indgangen til en gammel mine.
 • Markering S: En tomb midt i en sump, langt inde i den gamle Mohr forest.

Gruppen besluttede sig for, at rejse til markeringen med en cirkel omkring, men de ved at der er flere farer ved Mounrland, bl.a. sandsynlighed for spell misshaps og besluttede sig derfor, kun at teleportere til den forladte by Lyrenton, få mil vest for den sydvestlige grænse til Mournland, og rejse på dyreryg derfra. Gruppen kom igennem den ca 700 feet høje og 5 mil brede døde grå stormende tåge der indhylder det fortabte land og derfra rejse på tværs af det øde landskab på blot tre dage. Rejsen forekom dog ikke uforstyrret og de blev angrebet af både en living spell (som Ylnia hurtigt destruerede med en dispel), en disease elemental, der volte gruppen noget mere besvær. Oradin blev bl.a. gentagende ramt af dens sygdom og flere af gruppen blev opslugt af dens whirlwind ability gentagende gange. Men ingen af disse to udfordringer kunne dog måle sig med konfrontrationen med to Ocularons i Mohr forest. Med deres magiske eksploderende øjne, modbydelig gift, true seeing evne og selveksplosion kunne det let have endt galt for gruppen. I sidste ende blev det dog kun Arkan der måtte lade livet (men genoplivet sekundet efter af Oradins last breath), han fik dog lov til at beholde sine øjne, takket være Oradins tiger, der flænsede den horrible skabning før den kunne flygte med et sæt friske øjne.

Resten af rejsen forløb uden begivenheder og gruppen ankom til sumpen dagen efter med hele ÉN rope trick charge (á én time) på Arkans wand samt 7 lessor vigors.

View
Session 22
Mødet med Karakthus

Sessionen starter med, at Arkan og Ylnia teleporterer til Graywall i søgen på en minotaur der kan hjælpe dem igennem maze of the Archgiant. De finder en kro der hedder ”Horn of the minotaur”, hvor de møder en noget ugæstfri kvindelig minotaur bag baren. I forsøget på at rense sin øl med prestidigitation, overfalder minotauren ham straks og brækker hans næse gentagende gange. Arkan slipper fri, nedlægger minotauren samt 13-15 gæster i samarbejde med Ylnia. Minotaureren bliver bragt til Varo og Oradin i Xen’Driks jungle (hvor Varo søger efter endnu en animal companion). Oradin er hurtig til at påpege, at minotauren nok ikke er interesseret i at hjælpe gruppen, nu hvor de har slået hende ud, og hun bliver efterladt i udkanten af Stormreach med 40 GP. Den dårlige samvittighed får ram på Arkan, og dagen efter finder Ylnia (i forklædning) minotaurern igen, og lavet en aftale med hende og en lokal sømand på beværtningen ”Den Synkende Jolle”, så hun kan blive sejlet hjem.  

Herefter scryer Arkan Neff, Hera & Keffen, der endnu ikke har fundet en gruppe adventurers til at besejre Karakthus. Trioen virker noget nedtrykt, og Arkan får fornemmelsen af, at det er Karakthus der står bag det forsøgte baghold, og at han presser de tre halflings til at finde velhavende adventurers.

De næste dage går med afslapning imens at gruppen venter på deres betaling fra Agaro. I denne periode lærer gruppen ikke meget, men de finder dog ud af, at den generelle holdning om Valexa Von Ruthvek blandt Stormreachs indbyggere er, at han er noget af en særling, og at han har været på jagt efter labyrintens skat længe. De lærer også at det tidligere er lykkedes ham at finde adventurers til opgaven, men indtil videre er ingen der af dem der er trådt ind i labyrinten, der er kommet ud igen, hvilket der stemmer overens med de de legender om labyrinten, som de kendte til forinden mødet med Valexa.

Efter udbetalingen bliver de tre halflings scryet igen, og det viser sig at de er vej ud til Karakthus udenfor Sharn. Imens Arkan iagtager gruppen sender Ylnia besked om, at hende og resten af gruppen endelig har tid til at bekæmpe dragen, og at de kan mødes med halflingerne indenfor to timer, hvilket glæder Neff, Hera & Keffen. Efter beskeden gennemgår trioen deres plan, og Arkan, Oradin, Varo samt Ylnia kender nu til alle planens detaljer.

Heltene teleporterer til Sharn, mødes med Elaydren d'Cannith og indkasserer deres belønning for det stjålne schema. Elaydren spørger ind til jobbet omhandlende de resterende schemaer i Mournland, og efter prisforhandlinger, går Elaydren med til at undersøge, om Cannith familien kan møde gruppens krav på 10.000 og 15.000 GP for hhv. et let- og et knapt så lettilgængeligt schema. Mødet slukket med, at gruppen lover ikke at enchant’e hendes butler i fremtiden. Gruppen er også forbi Roldra, hvor Arkan vha. Snu brug af detect magic opdager, at hun er indhyldet i en ”strong” illusion aura (7th-9th spell level).

Efter gøremålene mødes gruppen med Neff og co. Og går derefter sammen mod Karakthuss lair. Ved indgangen benytter Arkan sig af en merciful fireball til at slå de tre halflings omkuld, hvorefter Ylnia dominerer Hera der beskriver grottens layout samt installerede fælder. I den foreste ende møder gruppen tre cave trolls som Hera fortalte dem om, som hurtigt besejres. Derefter undviger gruppen de installerede fælder for til sidst at stå ansigt til ansigt med Karakthus. Kampen starter ikke ligefrem godt ud, da gruppen har problemer med at nå dragen i luften, og Varo tilsyneladende ikke kan trænge igennem dens armor, men efter at Ylnia midtvejs i konfrontrationen succesfuldt dispeller samtlige af dragens spell effects, går der ikke længe før at bæstet må se sig nødsaget til at dykke ned i den bælmørke underjordiske sø, for at flygte.

Efter kampen bliver lairet bliver gennemsøgt, men desværre virker det som om, at størstedelen af hoardet ikke er til at finde, og gruppen må gå derfra med sølle 6000 GP. I blandede mønter.

View
Session 21
Stormreach og et gensyn med Buck

Efter kampen forsøgte gruppen at lokalisere den svævende ø,  uden held og sendte derfor en besked til Solia d'Lyrandar, der bad gruppen om blot at sørge for, at lasten kom frem til Stormreach. Resten af rejsen forløb begivenhedsfrit, pånær at Varo lod til at blive scryet hver dag. Én eller flere af dagene af to forskellige personer.

Gruppen kom frem til Stormreach, og afleverede lasten til en noget uimponeret Calynden d'Lyrandar, der takkede for arbejdet og udbetalte gruppen deres belønning. Herefter skynder Arkan sig på posthuset for at sende et brev (”Stop scrying. Hilsen Arkan Andersen”) med explosive runes til Xor'chylic, og teleporterede så til Sharn for at afleverer den døde skykraken til Professor Tura på Morgrave universitet. Den blev parkeret ude foran professorens arbejdsbolig, til stor frustration, men ikke desto mindre modtog Arkan en betaling på 1500 GP. Herefter besøgte han Roldra Isirid for at købe spells og scrying shard. Endelig forsøgte han at finde Neff, Hera & Keffen, men uden held. Han fandt dog et par sure underbukser med bremsespor på deres tidligere værelse, som han tog med sig tilbage.

Imens gik den resterende gruppe på opdagelse i Stormreach og fandt to opslag på markedspladsen der vagte interesse:

 • The foundry har fået stjålet mithral og adamantine. Hjælp med at skaffe det tilbage søges.
 • Valexa Von Ruthvek søger adventurers til at hente ”Staff of the Archgiant”.

Efter Arkan kom tilbage igen blev gruppen opsøgt af Krynt Olesen på Phoenix tavern. Han bildte gruppen ind, at handelsmanden Günter von Drasseldorf havde stjålet et schema fra en familiegrav i Mournland, og forlangede en vanvittig pris for den. Derfor spurgte han gruppen om ikke de kunne stjæle det tilbage den kommende nat for 5000 GP, hvilket Arkan accepterede på gruppens vegne, og Krynt Olesen forlod kroen. Kort efter hørtes der skrig fra gaden, og det viste sig at det strømmede ud med zombier fra The Crypt of the Guard tæt på havnen.

Krypten blev tjekket ud, og efter at have kæmpet sig igennem en skare af forskellige slags undead guards viste det sig, at det var Buck Bucy der stod bag. Efter kamp med ham og endnu flere undead guards, teleporterede Buck Bucy bort. Han havde dog efterladt en besked skrevet med magi på væggen:

Kære Ylnia, Varo.
Det var en fornøjelse at se jer igen. Jeg må sige at jeg er imponeret over, at I formåede at undslippe Graywall helskindet. Heldigt at nyheden om dine kriminelle handlinger ikke har spredt sig, Ylnia. Hvordan kunne du dog finde på at slå alle de uskyldige sjæle ihjel på healers guilden? Jeg er til gengæld knap så imponeret over jeres personlige udvikling (eller mangel på samme). Har din magi, hvis man kan kalde dine små tryllekunster det, overhovedet forbedret sig? Det så ikke sådan ud. Mon ikke du bare skulle finde dig en kro og spille vals der? Og til dig Varo. Jeg kan se at du endelig har givet op, og nu lader sørgelige bæster gøre dit beskidte arbejde. Det er nok meget smart. Til gengæld kan jeg se at I har fundet jer et passende selskab. En halvhjernet dværg der er afhængig af naturen fordi hans viljestyrke og evner ikke rækker til at lære og mestre den sande magi, og en oldning der ikke engang selv var i stand til at undslippe en flok sygeplejesker.
Ynkeligt.

Men uanset, så er jeg glad for at i tog i mod min invitation til denne lille forpremiære af min og kronens nye magt. Vi går i sandhed en spændende tid i møde. Og Ylnia, lad nu være med at gå bort som Groain og de andre midlertidige allierede, der har forsøgt at udfylde mine sko. Jeg har helt specielle planer med dig, min kære.

Vi ses snart.
B.B.

Byens vagter blev informeret om at trusslen var elimineret, og gruppen blev takket. Herefter var der tvivl om hvad gruppens næste skridt skulle være. Ylnia var interesseret i at blive i Stormreach mens Arkan havde lyst til at tage tilbage til Sharn for at tage på dragejagt. Ylnia vandt diskussionen, og de blev enige om at finde Günter von Drasseldorf, for at komme til bunds i mysteriet om det (formodet) stjålne schema.

Ved at spørge rundt, fandt gruppen ud af, at Günter von Drasseldorf var indlogeret på ’The Bard’s Rest’. Ylnia udgav sig for at være fra House Lyrandar der vil forhandle og der blev sendt besked op på hans værelse. Arkan fulgte usynligt med servitricen op og endte med at plyndre Günters værelse mens han talte med Ylnia nedenunder. Samtalen gik intet mindre end formidabelt, med den ene storslået løgn efter den anden fra Ylnias side, og der gik ikke længe før Günter von Drasseldorf var snoet om hendes lillefinger. Günter opdagede kort tid efter at han var blevet bestjålet, hvortil Ylnia bildte ham ind, at Arkan var stedets sande ejer, som så ”kompenserede” ham for det tabte beløb. Herefter udspurgt gruppen Ylnia hvad det næste skridt var, nu hvor hun havde bearbejdet ham i så storslået stil, hvortil hun svarede ”ingenting, han har ikke stjålet noget”, og alle (GM inkl.) sad med wutface på. Ylnia mente at der ikke var noget at komme efter, og kunne ikke helt forklare hvor hendes bedrag af den kære handelsmand skulle lede hen, og foreslog derfor at de tog et kig på de der forsvundne metaller istedet.

Dette faldt ikke i Arkans smag, som istedet skyndte sig at følge efter den vrede handelsmand ned på havnen, for at tjekke til hans omtalte schema. Da Arkans invisiblity løb ud, måtte han snige sig, hvilket lykkedes. Arkan så hvilket skib Günter  var ankommet med, smed greater invis, gik med ombord, og nåede lige at hoppe om bag en tønde i lastrummet, før hans spell løb ud foran en vagt og Günter. Arkan gad ikke nøjes med at lytte efter, så han stak hovedet frem 5 meter fra vagten, og blev opdaget. Situationen eskalerede, Arkan smed den ene ligegyldige spell efter den anden, og det hele kulminerede ved at Arkan slog vagten og Günter von Drasseldorf bevidstløs med en merciful fireball, greb schemaet, og teleportede bort. #Clean_In_Clean_Out.

Imens forhørte Varo, Oradin og Ylnia Agaro, formand for støberiet ”The Foundry”, der havde mistet de omtalte metaller. Han mente at det var konkurrenten Meklan fra ”Stormreach foundry” der havde købt dem af en bande af sahuagins (fish-like monstrous humanoid) der efter sigende havde sænket skibet de skulle have været ankommet med. Med denne information gik gruppen til Stormreach Foundry og tog en snak med Meklan, og det blev hurtigt klart, at det var således at virkeligheden hang sammen. Derfor forvandlede Oradin sig til bjørn, og truede med bæstial voldtægt, uden lube, hvilket (forståeligt nok) gjorde Meklan panikslagen, råbte ud til de mange arbejdere ”der er en bjørn på mit kontor”, hvilket selvfølgelig nødsaget Ylnia til at dominere ham. Herefter gik det hele lidt nemmere, og de ”aftalte” at støberiet skulle stoppe med at bearbejde de stjålne metaller og aflevere det hele tilbage, til stor forundring blandt de ansatte. Agaro blev informeret om den bragende succes, og de aftalte betaling to dage senere når metallerne er afleveret tilbage.

Derefter mødtes de tre med Arkan der måtte indrømme at han altså var ”kommet til” at stjæle det omtalte schema, og de indså da, at det i virkeligheden tilhørere House Cannith, og at det var ligeså gammelt som det første schema Varo, Ylnia, Groain og Buck fandt under sharn for ca. to måneders siden. De blev alle enige om at tage det med til Elaydren d'Cannith, men inden da, scryede Arkan Neff, Hera & Keffen med de beskidte underbukser, for at finde ud af om de havde fundet hjælp med dragen andetsteds. Det viste sig at det havde de ikke, men det viste sig også, at det hele var et planlagt baghold, og at halflingtrioen i virkelighed stod i ledtog med dragen (ved navn Karakthus), der ikke var rød, men sort.

Gruppen teleporterede til Sharn og tog straks op til til Elaydren d'Cannith’s private hjem, hvor de blev mødt af butleren, der nægtede at lukke dem ind, da Elaydren var ude at spise med nære venner, hvilket fik Ylnia til at kaste sig over ham, samtidig med, at Arkan cast’ede enlarge person på hende. Der gik dog ikke længe før de begge indså, at en pacificeret butler ikke var til megen hjælp i deres søgen på Elaydren, og forsøgte sig derfor med en charm person istedet. Dette virkede og den nu samarbejdsvillige butler sendte en tjenestedreng afsted. En time efter mødes de med Elaydren og de aftalte at sælge schemaet til hende for 6000 GP.

Dagen efter tog gruppen tilbage til Stormreach, fandt Günter von Drasseldorf og forklarede ham situationen: at de havde stjålet hans schema, og solgt det til Cannith-familien for 3600 GP, men han selvfølgelig har fortjent en andel af dette beløb, hvilket han blev rasende over. Det viste sig at han havde samme plan, og at han mente at 10.000 GP var yderst realistisk beløb familien ville betale. Så de fire ”helte” havde effektivt reduceret hans indkomst med 90% samt stjålet hans ”indgangbillet” til handel med dragonmark-huset. Günter springer på Arkan i vrede, Kora Alyson bag baren, skriger stop, hvortil Ylnia svarede ”nej”. Snart blev de skildt ad af to adventurers, på trods af at Ylnia forsøgte at købe dem af med 100 GP. Ylnia provokerer den vrede handelsmand og han slår udefter hende, og derfor dominerede Ylnia ham (midt i kroen). På dette tidspunkt er Kora gået helt i panik, hvilket ikke rører Ylnia der blot svarer ”jeg giver 100 GP for din kost”. Da ingen på kroen var i stand til at stoppe fortællingens heltemodige hovedpersoner, endte hele eskapaden med, at Günter måtte feje gulvet, og derefter spise det skidt han havde samlet, hvilket var afslutningen på sessionen.

 

View
Session 20
Basilisker og en Skykraken

Fortet blev gennemsøgt og alle værdigenstande, der ikke umiddelbart lod til at tilhøre det Breliske militær blev indsamlet. Imens studerede Arkan statuen og fandt ud af, at der var tale om et tilfælde af forstening. Gruppen kontaktede Kaptajn Kalaes der bad gruppen om at sikre det nærliggende område. Gruppen accepterede og fandt ogrenes nærliggende camp indeniskoven nær en høj med en åben nedgang, hvor de fandt flere forstenede ogres og to faldne Basilisker samt fodaftryk af en større basilisk. De tog tilbage til fortet og rapporterede opdagelserne. To officerer i ledtog med en Orien ankom kort efter med teleport, og gruppen opdaterede dem om situationen. De to officerer afleverede to stone salves og ønskede gruppen held og lykke med den opdaterede mission, hvorefter de fire helte drog mod ogrelejren. De trådte ind i gangen og blev hurtigt mødt af en sovende basilisk, som Oradin  vækkede. Kampen var hurtigt overstået og gruppen bevægede sig dybere ind i hulesystemet, hvor de mødte en Abyssal Greater Basilisk. Heltene formåede at placere sig strategisk ved at lade Oradin, samt hans og Varos companions afskåre basilisken fra resten af og derved eliminere forsteningstruslen, hvilket resulterede i at hele konfrontationen forløb relativt smertefrit og gruppen sejrede.

Derefter blev grotten gennemsøgt og i hvad der lod til at have fungeret som ogremagens private kammer fandt de guld, juveler samt en gemt magisk broche der emiterede en form for beskyttende magi. Senere blev gruppen teleporteret tilbage til Sharn og modtog deres belønning af Kaptajn Kalaes i form af 350 PP hver, og endnu et officielt dokument der beskriver deres heltedåd.

Gruppen tog forbi Roldra Isirid for at gøre de sædvanlige forhandlinger, hvorefter de drog mod Skyward og Solia d'Lyrandar’s mansion. Dér fik de at vide, at husets seneste scrying-forsøg havde båret frugt: De havde opdagede at en af besætningsmedlemmerne var taget til fange på en svævende ø sammen med 10-12 andre humanoids. Denne person så meget skræmt ud og svarede ikke på deres sending.

Efter denne beskrivelse begyndte gruppen at researche hvilke væsner der kunne leve sådan et sted, og efter et besøg på biblioteket og derefter Morgrave university hvor gruppen blev introduceret til Professor Lorelei der opsatte et møde med Professor Tura, der hjalp gruppen med at deducere, at væsenet bag de forsvundne luftskibe sandsynligvis var en skykraken.

Med disse informationer gjorde gruppen sig de sidste forberedelser inden rejsen mod Stormreach i Xen’Drik. De første to dage var begivenhedsfrie men på tredjedagen opdagede gruppen en sky der bevægede sig imod skibet. Først kom der to Legendary eagles samt to hippogriffer ud af skyen og gik til angreb, som gruppen hurtigt fik nedlagt. Derefter viste krakenen sig og startede ud med at smide to besætningsmedlemmer overbords. Derefter fokuserede på de to animal companions, alt imens Varo sendte den ene pil efter den anden ind i bæstets tykke hud. Oradins companion faldt ikke mod jorden, og Varos landte sikkert på dækket igen med en dimension door, og før krakenen nåede at lede sin opmærksomhed andetsteds, faldt den til Arkans modificeret fireball.

Med en hurtig beslutning, en dimension door og derefter en teleport spell, formåede Arkan i samarbejde med Oradins companion at få monstret tilbage på skibets dæk, hvilket blev sessionens afslutning.

 

View
Session 19
Nye venner og et besat fort

Kort efter kampen med de to dæmoner, hvor Traven og Gavin faldt, lagde Ylnia og Varo mærke til, at der var en eller flere usynlige personer i området. Dette fik dem til hurtigt at tage let tilgængeligt udstyr fra deres faldne kammerater og skyndte sig derfra. På vejen mod Sharn mødte de to besynderlige gnomes. De tilbød dem at købe deres nyanskaffet udstyr til en god pris, hvilket varo og Ylnia gik med til. De fulgte goblinerne igennem en portal i et træ og landte i et underjordisk kongerige fyldt med guld og skatte. Foran dem sad nissernes konge, der straks gik i gang med forhandlingerne. Disse gnomes lod til at have opfundet ”experince tomes” der tildeler læseren andre personers erfaring, som så optages som sin egen.

Forhandlingerne forløb uden mange indvendinger fra de to udmattede og sårede helte, og de gik begge derfra med fire bind hver, og fortsatte turen mod Sharn. På turen mødte de en ældre herre med to animal companions, og Ylnia løb med det samme. Varo faldt i snak med manden, der viste sig at være en wizard på rejse i selskab med en en druide og hans companion.  

De de tre fandt Ylnia og hørte at der ventede dem en besked på Sivis Message station fra selveste Solia d'Lyrandar, der er Lyrandar husets øverstbefalende i Sharn. Gruppen vidste at en direkte besked fra en så højtstående person er yderst usædvanligt og tog straks til stationen, som de nåede kort inden at den lukkede for dagen. I beskeden bad Solia gruppen om hjælp, da de efter hendes egne ord, uden tvivl er den mest potente gruppe af adventurers Sharn længe har set, til at løse et kosteligt problem omhandlende forsvundne luftskibe. Gruppen besluttede sig for at mødes med Solia dagen efter og tog på Adventurer’s guild for at slappe af. På hver deres værelser læste Varo og Ylnia en bog, og de gik straks i en otte timers lang trance. Morgenen efter måtte de derfor sove, men desværre for Ylnia blev hun vækket midt i søvnen af en sending fra Kaptajn Kalaes, der bad dem straks at komme til møde på The Citadel omhandlende en yderst alvorlog hastesag.

Fire timer senere, til møde med Kaptajn Kalaes, fandt gruppen ud af, at hele Brelands styke, stationeret på Fort Torch, sydvest for Sharn til syneladende var blevet udryddet. Og da der var tale om hele 80 soldater, så regeringen sig tvunget til at sende adventureres af høj kaliber. Kales gav gruppen to sending stones, og forklarede at de kunne teleportere hos House Orien på Brelands regning. Gruppen accepterede, tog derefter til møde med Solia d'Lyrandar, i hendes utroligt prangende herregod i Skyway (den flyvende ø over Sharn, hvor kun de absolut rigeste og mest betydningsfulde personer bor). Til mødet tilbød hun gruppen en knækkelig sum for:

 1. Finde ud af hvad årsagen til det forsvundne skibe er.
 2. Eliminere problemet.
 3. Sikre den næste forsending sikker ankomst i Stormreach (den nordligste havneby i Xen’Drik).

Gruppen fortalte at de havde et arbejde for selve regeringen, som de var tvunget til at udføre først, som Solia forstod. Gruppen lovede at se på sagen så snart at de var hjemvendt fra Fort Torch. Solia gav gruppen yderligere fire sending stones, og bad dem om at holde hende opdateret, og så gik turen mod House Orien for at blive teleporteret til fortet. På vejen fra ankomststedet og op til fortet blev heltegruppen overfaldet af fire Araneas og deres bloodsilk spiders, men de blev hurtigt udryddet, og så var der fri bane mod fortet, der tårnede sig på toppen af en bakke med ryggen til Dagger River.

Oradin forvandlede sig til fugl og spejdede. Derefter gik de fortet i møde. Efter at de blev beskudt med pile, teleporterede de alle indenfor fortets mure og kampen var skudt i gang. Oppositionen lagde ud med en freezing cloud, der i kombination med nogle hårde sving fra nærtstående ogres resulterede i at Varo måtte ligge sig. Heldigvis formåede Oradin at puste livet tilbage i elverens krop med en last breath spell. Kort tid efter formåede Ylnia med nød og næppe at undslippe to ogres der havde pinpointet hendes placering på trods af hendes invisibility spell. Kampen trak ud, men i sidste ende formåede heltene at nedlægge de 9 ogres, og står nu midt i gården, omringet af døde ogres og en meget detaljeret statue af en female ogre.

 

View
Session 18
De forsvundne børn

Gruppen aftalte med Neff, Hera & Keffen at udsætte dragejagten nogle dage, for at undersøge mysteriet om de forsvundne børn, hvilket de halfling trioen gik med. De ville i mellemtiden se om de kunne finde ud af noget mere om dragen.

Efter at have spurgt rundt omkring i Northedge kvarteret, fandt Ylnia ud af at glædeshuses The pearl på det seneste havde et større besøgsantal end normalt. Ligeledes fandt hun også ud af, at dets eger Jet den seneste tid er blevet set med en formodet kæreste, kaldet Myrah.

Ylnia og Gavin undersøgte stedet, under løgnen, at Gavin var ’interesseret’ i meget unge piger. Det gik som planlagt og de blev begge ledt ned i kælderen. Der charmede Ylnia bordellets vært og gavin låste sig inde på toilettet for derefter at teleportere tilbage til Traven og Waro. Imellemtiden blev Ylnias dække set igennem, og hun blev charmed samt suggested, og endte med at blive bagbundet i et låst værelse.

Lidt senere teleporterede Waro, Traven og Gavin ned i glædeshusets hemmelige kammer, og brød en alarm spell. Det endte i konfrontation der bevægede sig op i opholdsområdet. Gruppen sejrede, men Myrah teleportede først op på Ylnias værelse for at udføre et Coup de grâce Ylnia, der fejlede, hvorefter hun teleportede bort.Establishmentet blev gennemsøget, og gruppen fandt penge, regnskaber og et hemmeligt pengeskab som Gavin kunne knække. Deri lå der en magisk dagger, juveler og dokumenter. Derefter blev Ordenmagten kontaktet, og som lukkede stedet ned, og tog en overleven magiker (som gruppen valgte ikke at udspørge) til forhør.

Dagen derpå bestak Gavin en vagt, og gennemrodede stedet på ny, i jagten på en af Myrah’s ejendele. En børste blev fundet, som han derefter afleverede til Finders guild, for at få dem til at scry’e Myrah. Det lykkedes (på trods af Myrah’s spell resistance og relativt stærke vilje) og scryingen viste en kvindelig rødhåret halfling, der gjorde klar til et ritual i en forladt kirke. Baseret på beskrivelsen mente Gavin at kirken kunne ligge i landsbyen Tornheim, ca. otte km nordvest fra Sharn.

Gruppen tog derud, og det viste sig at Gavin havde ret. De endte med at forstyrre et ritaul ledt af denne kvindelige halfling (Myrah i forklædning) der indvoldverede sex med børn og henrettelse af gerningsmændene. Ritualet blev dog gennemført og nu måtte gruppen bekæmpe Myrah og en hidkaldt Kastighur.


Uheldigvis startede den hidkaldte dæmon med at crit’e Traven og han faldt kort tid efter. En langsommelig kamp udviklede sig, bl.a. fordi Waro’s pile ikke lod til at have megen effekt. Med en del snilde fik Gavin en del slag ind, bl.a. i snedigt samarbejde med Ylnia, men til sidst måtte han også lade livet. Det hele kulnierede da Waro’s companion formåede at slå kastighuren ned på 0 HP, hvorefter Waro skød forbi tre gange, hvilket gav dæmonen mulighed for at teleportere bort.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.