Eberron

Session 1

Mord på en regnfuld nat

Ylnia og Buck mødte Groain på en middelklasses tavern kaldet "Gust of Wind". Her blev de alle gode venner og drog mod de højere lag i forsøget på at finde (bedre) arbejde.

I de finere kvarterer mødte de Varo, opdagede et lig (Geldram Bonal), og besejrede hvad der lod til at være Geldrams morder (en warforged med et tilsyneladende had mod ikke-warforged levende racer).

I forbindelse med dette, mødte de City watch seargent Dolom, som lod til at stole på dem.

De blev kontaktet af en skummel figur og mødtes dagen efter med Lady Elaydren af House Cannith, der med sin magiske "sigil"-ring, kunne inspisere Geldrams journal.

Hun tilbød herefter gruppen at hente en familie arvestykke, dybt under Sharn, i de oldgamle goblinoid ruiner, hvorpå byen er bygget.

Comments

GM_far

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.