Eberron

Session 2

Rejsen til det dybe og oldgamle Sharn

Gruppen drog mod de nederste lag, og vha. Elaydrens kort, fandt de frem til ”rat market”. Et usselt sted, hvor hjemløse og absolut mest fattige personer opholdte sig, og en Goblin med ukendt navn (gruppen spurgte aldrig) forsøgte at sælge skrammel. 

Efter kort samtale med denne goblin, fandt gruppen ud af, at han kendte vejen til den kloakventil gruppen ledte efter. 

På vejen derned blev de overfaldet af en Warforged (der forlangte journalen) og to shifters. Da Warforgen blev fældet, flygtede de to shifters. Final message blev ikke leveret, fordi Ylnia holdte den fast, mens resten af gruppen smadrede den.

Gruppen fandt ventilen, der var en rund metaldør med House Cannith’s gamle sigil på. Den var inskrepteret med arcane runer, og var trapped med en minor lightning trap. Efter betænkningstid kom Buck frem til ideen at der måske stod brugbar information i journalen, som Lady Elaydren ikke gav dem med. 

Gruppen tog tilbage til de højere lag, og opsøgte House Sivis Message station, hvor Elaydren havde efterladt dem en besked, efter at have studeret journalen yderligere. De mødtes med Elaydren, og fik journalen.
 
Gruppen gik tilbage, fik åbnet metaldøren med journalens magiske kraft, og endte i det oldgamle prægalifariske Goblinoid Sharn. Her kæmpede de mod både Beetle swarms og Horrid rats (der smittede en uanet Buck), inden at de fandt House Canniths gamle smedje. 

De trængte ind, blev overfaldet af to Iron defenders (guardian construct hounds), som de besejrede. Efter grundig søgen, fandt gruppen bl.a. tre små jernstave prismeformet som kvadrat, sekskant og cirkel……

Comments

GM_far

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.