Eberron

Session 7

Ashurtas genfærd og skadedyrenes bo

Gruppen kæmper sig videre i det underjordiske kompleks. Gravkammerets næste rum byder på en magisk beholder med blod i, omringet af en svag rødlig dis. Da gruppen trådte ind i rummet, blev de angrebet af et hobgoblin ghost, et skelet og små skabninger skabt af animeret knogler. Gruppen sejrede, og trådte derefter ind i hvad der lod til at være rummet med den hvilende Ashurta. Efter at gruppen fejlede at vise ære, overfor statuen, blev de angrebet af Ashurtas genfærd, to andre ghosts og to zombier. Gruppen sejrede, og erhvervede sig ”Ashurtas blade”.

Efterfølgende udforskede gruppen tunnel-systemet og fandt kruthiknes bo. En udgravning fyldt med slim og et utal af æg. Bevogtet af flere young, mature (flyvende eksemplarer inkl.) og en enkelt kruthik lord. Også denne udfording blev overvundet, og gruppen tog mod Tain jernstøberi for at give nyhederne. Efter at have modtaget betaling af en kortfattet og gnaven Molric (og senere Ulrich Groy, der var yderst tilfreds med det levende eksemplar af en flying kruthik), indgik Olaakki i en mere venligsindet dialog, hvor der blev spurgt ind til gruppens opdagelser. Gruppen oplyste Olaakki om Ashurtas gravkammer, hvorefter en yderst imponeret Olaakki fortalte Ashurta var en oldgammel kriger der enten bar et artifact kaldet ”The Ashen Crown” eller en del af samme. Dette var han ikke helt klar over.

Han vidste dog, at denne Ashen crown var et gammelt Dhakaani (Goblinoid emperium, fra før Galifar) artifact fra før emperiets fald, og at kronen er sammensat af en række magiske items, og at hvis dette gravkammer virkelig er Ashurtas, så er der en god sandsynlighed for, at det sværd de har fundet, er en del af kronen. Han opfordrede gruppen til at kontakte Professor Glydd Nepharet, der er ekspert indenfor Sharn-antikviteter samt specialist i Dhakaaniske fund, som Olaakki tidligere har arbejdet med.

Dette efterlader gruppen med følgende problemstillinger der kunne være interessante at undersøge:

  • Hvem var Ashurta?
  • Er Ashurtas sværd en del af ’The Ashen Crown’, og hvad er/kan denne krone?
  • Hvem er ”the wordbearers”? – Journalen fra de døde goblins ved gravens indgang indikerede, at gruppen gik under dette navn.
  • Er denne professor Glydd til at stole på?

Comments

GM_far

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.