Eberron

Session 25

Gruppen undersøgte det store rum med sort vand i bunden.

De opdagede en gang med en adamantine propel midt i gangen. Gruppen fløj over den og gulvet, som de vidste var én stor pressure-plate. 

Bag propellen opdagede de et rum med endnu en sarkofag, der denne gang stod alene i e 15×15 ft. nedsænking. Bag den stod tre kister i hvert deres metal. Gruppen fik løst gåden, og bekæmpet mumien som sarkofagen holdte indespærret.

Derefter undersøgte de et rum gemt bag et dæmonhoved. Gruppen teleportede ind i rummet uden at kravle igennem. I rummet stod der endnu en sarkofag og et krystal-skrin bagved. Gruppen hørte en pigestemme der fyldte hele lokalet. Efter tre fejlet løgne lukkede skrinet et "flameskull", der strak angreb med energy-draining magic missiles.

 

 Derefter undersøgte gruppen etagen nedenunder, hvor de blev mødt af endnu en gådefuld advarelse:

The ring is a path to another tomb.
The dead abhor sunlight.
Only a jewel can tame the frog.
Bow as the dead god intoned.
Into darkness descend.

Gruppen gik ned ad en gang mod et rum med skak-ternet gulv. Midt i gangen der ledte derned, stødte de på to sidegange, der drejede opad i en cirkulær gang der hævede sig over gulvplanet. Gruppen undersøgte ikke disse gange nærmere. 

Rummet længere fremme blev undersøgt. Der stod en sarkofag midt i rummet, der var fire dæmonhoveder på væggene, og der lugtede af vin. Rummets trap blev aktiverete og rummet fyldtes med vin fra dæmonhovederne, efter at Ylnia og Oradin (frivilligt) blev spærret inde. Efter kort tid spawn'ede der en wine weird. Den summonede strak to huge wine-elementals og der gik ikke længe før Arkan og Varo regnede ud at deres kammerater havde brug for hjælp, og teleportede ind.

Efterfølgende måtte gruppen bekæmpe elementet der, i sin egen pool, havde ufattelige kræfter, og lykkedes i at slå både Oradin, Varo og Ylnia (to gange) ud. Arkan nåede, kort tid inden at rummet blev fyldt med vin, at teleportere alle sine kammerater ud af rummet, hvilket var afslutningen på sessionen.
 

View
Session 24
Templets hemmeligheder

Gruppen fløj over sumpen og landte på den lille ø hvor indgangen til templet (et 20 × 20 mouselum, uden dør med en trappe gående ned under jorden indeni). Over indgangen sad tre forstenede gargoyles og foran stod en obelisk der udsendte en stærk abjuration aura, med en mæssingplade med indgraveringen:


Fear the night when the forsaken one seizes death's mantle and the seas dry up and the dead rise and I, Acererak the Eternal, reap the world of the living. Those who dare enter take heed:

The enemies oppose.
One stands between them.
In darkness, it hides.
Don the mask or be seen.
Speak no truth to the doomed child.
The keys turn on the inside only
.


Gruppen diskuterede længe hvordan de skulle gribe deres indtræden an, men blev enige om blot at gå forbi og tage trappen ned. Trappen første til en 30 ft. lang underjordisk gang, der endte i et sæt dobbeltdøre. Da Oradin trådte ind i gangen, faldt der en stenvæg ned bag ham, der forseglede ham inde. Kort tid efter blev rummet fyldt med en form for gift, der ikke påvirkede druiden. Det endte med at Arkan teleportede ind, og dem begge ud igen, men ikke uden at blive ramt af giften (Kill cloud), på trods af at han holdte vejret. Efterfølgende forsøgte Ylnia at dispel obelisken, der viste sig at holde en Nalfeshnee indespærret.


Dæmonen blev dræbt og  Arkan samt Ylnia teleportede til Sharn for at skaffe wands og spells, imens Varo og Oradin blev nær templet. Da Arkan og Ylnia kom tilbage gav de sig alle i kast med at undersøge indgangen, hvilket ledte til at  Arkan fandt den sande indgang, med en detect secret doors, der ledte dem ned i en endnu dybere gang, der endte i en væg med otte guders sigil placeret i et 3×3 grid. Gruppen løste hurtigt denne gåde samt den efterfølgende, der involverede et timeglas og et håndtag i væggen, og de fire helte kunne endelig for alvor indtræde i templet/gravkammeret.

I deres udforskning af komplekset, blev gruppen blev mødt af en række forskellige udfordinger:

 • Først en shadow demon, der ramte Oradin med hit point burn (skade der kun kan heles naturligt).
 • Et gravkammer med en sarkofæg, 6 wights med masker og et stort skjol med tusindevis af øjne. Maskerne blev stjålet og båret, hvilket lod til at lade de seks wights forblive hvilende. Desværre angreb Oradin en af dem, hvilket fik dem til at gå til angreb.  
 • Et hemmeligt rum med antændelig gas der gav Oradin, med sin frygt for ild, en ordenlig forskrækkelse.
 • Et lokale med endnu et magisk skjold. Denne gang med en magnetisk effekt. Gruppen klarede også denne udfording uden materialle tab.
 • Et springvand med magisk vand. Ylnia tog en slurk, hvilket skadede hende. Arkan tog flere, og oplevede både skade, temporary hit point, kønskifte og otte timers stumhed. Arkan forsøgte gentagende gange at drikke fra troet, men blev stoppet af resten af gruppen. Efter 8 timer hvile var stumheden borte, men ikke det kvindelige køn.

Gruppen bevægede sig videre, og sessionen endte i et stort dybt rum, med en afsats rundt langs væggen, samt endnu en under dem (og en trappe hertil). Det virkede som om, at der oprindeligt var flere  af disse afsatser, men desværre var hele bunden af dette enorme lokale dækket af sort vand.

View
Session 23
The mournland

 Ylnia og Arkan besøgte Roldra Roldra Isirid for at få et sneak-peak af hendes magiske auraer. Inden besøget castede Arkan arcane eyes på sig selv og Ylnia blindness/deafness på Arkan. Da Roldra bad Arkan om at deaktivere hans spell, førsøgte de to masterminds bilde thieflingen ind, at Arkan var cursed hvortil Roldra bad ham om at gå forlade forretningen og forlod lokalet. ”Alene” i butikken dismiss’ede Ylnia hendes debuf og Arkan forlod forretningen. Roldra var selvfølgelig klar over hvad de havde foretaget sig, midt i hendes forretning, og udtrykte sin tydelige utilfredshed og skuffelse. Ylnia fik talt for sin syge moster, og rettet nogenlunde op på skaden, og bestilte derefter en vest og et bælte, der ville være klar indenfor fem dage.

Arkan nåede dog, med sin arcane sight, at se at Roldra ikke er i stand til at caste spells. De to konkluderede at hun enten er et project image, på trods af at hun har løftet equipment og at de har interageret med hende uden at se igennem illusionen, eller at hun måske er artificer (selvom at det ikke forklarer hvorfor hun er indhyllet i end strong illusionsaura. Resten af dagen får gruppen til at gå med fest på beværtningen ”The oak tree”, hvor Ylnia, vanen tro, betaler for for fribar for alle gæsterne og spiller op til fest. Arkan tabte til to handelsmænd i kanaster, som Ylnia betalte hver 100 GP for at spille med den arme mand. 

Dagen derpå sender Ylnia en sending til Elaydren d'Cannith, der svarer at Cannith-familien har sendt en anden adventurergruppe afsted efter schemaerne i Mournland, til en betydeligt lavere pris end hvad ’helte’-gruppen forlangede. Dette tages meget personligt, og straks for gruppen igang med at planlægge hvordan de skal overhale deres nye konkurrenter. Under denne forberedelse opdager Arkan, at deres kort over Mournland, rent faktisk er magisk, og det viser sig, at æseren kan zoome ind og ud.

Efter inspicering lærer gruppen følgende:

 • Markering NV: Eston (gammel lille by) – Zoom-in: krydset markerer byens største hus.
 • Markering NØ: Gammel ruin i et åbent landskab. Ruinen lader til at være af et fort af en slags.
 • Markering Ø: Denne lokation lader til at være indgangen til en gammel mine.
 • Markering S: En tomb midt i en sump, langt inde i den gamle Mohr forest.

Gruppen besluttede sig for, at rejse til markeringen med en cirkel omkring, men de ved at der er flere farer ved Mounrland, bl.a. sandsynlighed for spell misshaps og besluttede sig derfor, kun at teleportere til den forladte by Lyrenton, få mil vest for den sydvestlige grænse til Mournland, og rejse på dyreryg derfra. Gruppen kom igennem den ca 700 feet høje og 5 mil brede døde grå stormende tåge der indhylder det fortabte land og derfra rejse på tværs af det øde landskab på blot tre dage. Rejsen forekom dog ikke uforstyrret og de blev angrebet af både en living spell (som Ylnia hurtigt destruerede med en dispel), en disease elemental, der volte gruppen noget mere besvær. Oradin blev bl.a. gentagende ramt af dens sygdom og flere af gruppen blev opslugt af dens whirlwind ability gentagende gange. Men ingen af disse to udfordringer kunne dog måle sig med konfrontrationen med to Ocularons i Mohr forest. Med deres magiske eksploderende øjne, modbydelig gift, true seeing evne og selveksplosion kunne det let have endt galt for gruppen. I sidste ende blev det dog kun Arkan der måtte lade livet (men genoplivet sekundet efter af Oradins last breath), han fik dog lov til at beholde sine øjne, takket være Oradins tiger, der flænsede den horrible skabning før den kunne flygte med et sæt friske øjne.

Resten af rejsen forløb uden begivenheder og gruppen ankom til sumpen dagen efter med hele ÉN rope trick charge (á én time) på Arkans wand samt 7 lessor vigors.

View
Session 22
Mødet med Karakthus

Sessionen starter med, at Arkan og Ylnia teleporterer til Graywall i søgen på en minotaur der kan hjælpe dem igennem maze of the Archgiant. De finder en kro der hedder ”Horn of the minotaur”, hvor de møder en noget ugæstfri kvindelig minotaur bag baren. I forsøget på at rense sin øl med prestidigitation, overfalder minotauren ham straks og brækker hans næse gentagende gange. Arkan slipper fri, nedlægger minotauren samt 13-15 gæster i samarbejde med Ylnia. Minotaureren bliver bragt til Varo og Oradin i Xen’Driks jungle (hvor Varo søger efter endnu en animal companion). Oradin er hurtig til at påpege, at minotauren nok ikke er interesseret i at hjælpe gruppen, nu hvor de har slået hende ud, og hun bliver efterladt i udkanten af Stormreach med 40 GP. Den dårlige samvittighed får ram på Arkan, og dagen efter finder Ylnia (i forklædning) minotaurern igen, og lavet en aftale med hende og en lokal sømand på beværtningen ”Den Synkende Jolle”, så hun kan blive sejlet hjem.  

Herefter scryer Arkan Neff, Hera & Keffen, der endnu ikke har fundet en gruppe adventurers til at besejre Karakthus. Trioen virker noget nedtrykt, og Arkan får fornemmelsen af, at det er Karakthus der står bag det forsøgte baghold, og at han presser de tre halflings til at finde velhavende adventurers.

De næste dage går med afslapning imens at gruppen venter på deres betaling fra Agaro. I denne periode lærer gruppen ikke meget, men de finder dog ud af, at den generelle holdning om Valexa Von Ruthvek blandt Stormreachs indbyggere er, at han er noget af en særling, og at han har været på jagt efter labyrintens skat længe. De lærer også at det tidligere er lykkedes ham at finde adventurers til opgaven, men indtil videre er ingen der af dem der er trådt ind i labyrinten, der er kommet ud igen, hvilket der stemmer overens med de de legender om labyrinten, som de kendte til forinden mødet med Valexa.

Efter udbetalingen bliver de tre halflings scryet igen, og det viser sig at de er vej ud til Karakthus udenfor Sharn. Imens Arkan iagtager gruppen sender Ylnia besked om, at hende og resten af gruppen endelig har tid til at bekæmpe dragen, og at de kan mødes med halflingerne indenfor to timer, hvilket glæder Neff, Hera & Keffen. Efter beskeden gennemgår trioen deres plan, og Arkan, Oradin, Varo samt Ylnia kender nu til alle planens detaljer.

Heltene teleporterer til Sharn, mødes med Elaydren d'Cannith og indkasserer deres belønning for det stjålne schema. Elaydren spørger ind til jobbet omhandlende de resterende schemaer i Mournland, og efter prisforhandlinger, går Elaydren med til at undersøge, om Cannith familien kan møde gruppens krav på 10.000 og 15.000 GP for hhv. et let- og et knapt så lettilgængeligt schema. Mødet slukket med, at gruppen lover ikke at enchant’e hendes butler i fremtiden. Gruppen er også forbi Roldra, hvor Arkan vha. Snu brug af detect magic opdager, at hun er indhyldet i en ”strong” illusion aura (7th-9th spell level).

Efter gøremålene mødes gruppen med Neff og co. Og går derefter sammen mod Karakthuss lair. Ved indgangen benytter Arkan sig af en merciful fireball til at slå de tre halflings omkuld, hvorefter Ylnia dominerer Hera der beskriver grottens layout samt installerede fælder. I den foreste ende møder gruppen tre cave trolls som Hera fortalte dem om, som hurtigt besejres. Derefter undviger gruppen de installerede fælder for til sidst at stå ansigt til ansigt med Karakthus. Kampen starter ikke ligefrem godt ud, da gruppen har problemer med at nå dragen i luften, og Varo tilsyneladende ikke kan trænge igennem dens armor, men efter at Ylnia midtvejs i konfrontrationen succesfuldt dispeller samtlige af dragens spell effects, går der ikke længe før at bæstet må se sig nødsaget til at dykke ned i den bælmørke underjordiske sø, for at flygte.

Efter kampen bliver lairet bliver gennemsøgt, men desværre virker det som om, at størstedelen af hoardet ikke er til at finde, og gruppen må gå derfra med sølle 6000 GP. I blandede mønter.

View
Session 21
Stormreach og et gensyn med Buck

Efter kampen forsøgte gruppen at lokalisere den svævende ø,  uden held og sendte derfor en besked til Solia d'Lyrandar, der bad gruppen om blot at sørge for, at lasten kom frem til Stormreach. Resten af rejsen forløb begivenhedsfrit, pånær at Varo lod til at blive scryet hver dag. Én eller flere af dagene af to forskellige personer.

Gruppen kom frem til Stormreach, og afleverede lasten til en noget uimponeret Calynden d'Lyrandar, der takkede for arbejdet og udbetalte gruppen deres belønning. Herefter skynder Arkan sig på posthuset for at sende et brev (”Stop scrying. Hilsen Arkan Andersen”) med explosive runes til Xor'chylic, og teleporterede så til Sharn for at afleverer den døde skykraken til Professor Tura på Morgrave universitet. Den blev parkeret ude foran professorens arbejdsbolig, til stor frustration, men ikke desto mindre modtog Arkan en betaling på 1500 GP. Herefter besøgte han Roldra Isirid for at købe spells og scrying shard. Endelig forsøgte han at finde Neff, Hera & Keffen, men uden held. Han fandt dog et par sure underbukser med bremsespor på deres tidligere værelse, som han tog med sig tilbage.

Imens gik den resterende gruppe på opdagelse i Stormreach og fandt to opslag på markedspladsen der vagte interesse:

 • The foundry har fået stjålet mithral og adamantine. Hjælp med at skaffe det tilbage søges.
 • Valexa Von Ruthvek søger adventurers til at hente ”Staff of the Archgiant”.

Efter Arkan kom tilbage igen blev gruppen opsøgt af Krynt Olesen på Phoenix tavern. Han bildte gruppen ind, at handelsmanden Günter von Drasseldorf havde stjålet et schema fra en familiegrav i Mournland, og forlangede en vanvittig pris for den. Derfor spurgte han gruppen om ikke de kunne stjæle det tilbage den kommende nat for 5000 GP, hvilket Arkan accepterede på gruppens vegne, og Krynt Olesen forlod kroen. Kort efter hørtes der skrig fra gaden, og det viste sig at det strømmede ud med zombier fra The Crypt of the Guard tæt på havnen.

Krypten blev tjekket ud, og efter at have kæmpet sig igennem en skare af forskellige slags undead guards viste det sig, at det var Buck Bucy der stod bag. Efter kamp med ham og endnu flere undead guards, teleporterede Buck Bucy bort. Han havde dog efterladt en besked skrevet med magi på væggen:

Kære Ylnia, Varo.
Det var en fornøjelse at se jer igen. Jeg må sige at jeg er imponeret over, at I formåede at undslippe Graywall helskindet. Heldigt at nyheden om dine kriminelle handlinger ikke har spredt sig, Ylnia. Hvordan kunne du dog finde på at slå alle de uskyldige sjæle ihjel på healers guilden? Jeg er til gengæld knap så imponeret over jeres personlige udvikling (eller mangel på samme). Har din magi, hvis man kan kalde dine små tryllekunster det, overhovedet forbedret sig? Det så ikke sådan ud. Mon ikke du bare skulle finde dig en kro og spille vals der? Og til dig Varo. Jeg kan se at du endelig har givet op, og nu lader sørgelige bæster gøre dit beskidte arbejde. Det er nok meget smart. Til gengæld kan jeg se at I har fundet jer et passende selskab. En halvhjernet dværg der er afhængig af naturen fordi hans viljestyrke og evner ikke rækker til at lære og mestre den sande magi, og en oldning der ikke engang selv var i stand til at undslippe en flok sygeplejesker.
Ynkeligt.

Men uanset, så er jeg glad for at i tog i mod min invitation til denne lille forpremiære af min og kronens nye magt. Vi går i sandhed en spændende tid i møde. Og Ylnia, lad nu være med at gå bort som Groain og de andre midlertidige allierede, der har forsøgt at udfylde mine sko. Jeg har helt specielle planer med dig, min kære.

Vi ses snart.
B.B.

Byens vagter blev informeret om at trusslen var elimineret, og gruppen blev takket. Herefter var der tvivl om hvad gruppens næste skridt skulle være. Ylnia var interesseret i at blive i Stormreach mens Arkan havde lyst til at tage tilbage til Sharn for at tage på dragejagt. Ylnia vandt diskussionen, og de blev enige om at finde Günter von Drasseldorf, for at komme til bunds i mysteriet om det (formodet) stjålne schema.

Ved at spørge rundt, fandt gruppen ud af, at Günter von Drasseldorf var indlogeret på ’The Bard’s Rest’. Ylnia udgav sig for at være fra House Lyrandar der vil forhandle og der blev sendt besked op på hans værelse. Arkan fulgte usynligt med servitricen op og endte med at plyndre Günters værelse mens han talte med Ylnia nedenunder. Samtalen gik intet mindre end formidabelt, med den ene storslået løgn efter den anden fra Ylnias side, og der gik ikke længe før Günter von Drasseldorf var snoet om hendes lillefinger. Günter opdagede kort tid efter at han var blevet bestjålet, hvortil Ylnia bildte ham ind, at Arkan var stedets sande ejer, som så ”kompenserede” ham for det tabte beløb. Herefter udspurgt gruppen Ylnia hvad det næste skridt var, nu hvor hun havde bearbejdet ham i så storslået stil, hvortil hun svarede ”ingenting, han har ikke stjålet noget”, og alle (GM inkl.) sad med wutface på. Ylnia mente at der ikke var noget at komme efter, og kunne ikke helt forklare hvor hendes bedrag af den kære handelsmand skulle lede hen, og foreslog derfor at de tog et kig på de der forsvundne metaller istedet.

Dette faldt ikke i Arkans smag, som istedet skyndte sig at følge efter den vrede handelsmand ned på havnen, for at tjekke til hans omtalte schema. Da Arkans invisiblity løb ud, måtte han snige sig, hvilket lykkedes. Arkan så hvilket skib Günter  var ankommet med, smed greater invis, gik med ombord, og nåede lige at hoppe om bag en tønde i lastrummet, før hans spell løb ud foran en vagt og Günter. Arkan gad ikke nøjes med at lytte efter, så han stak hovedet frem 5 meter fra vagten, og blev opdaget. Situationen eskalerede, Arkan smed den ene ligegyldige spell efter den anden, og det hele kulminerede ved at Arkan slog vagten og Günter von Drasseldorf bevidstløs med en merciful fireball, greb schemaet, og teleportede bort. #Clean_In_Clean_Out.

Imens forhørte Varo, Oradin og Ylnia Agaro, formand for støberiet ”The Foundry”, der havde mistet de omtalte metaller. Han mente at det var konkurrenten Meklan fra ”Stormreach foundry” der havde købt dem af en bande af sahuagins (fish-like monstrous humanoid) der efter sigende havde sænket skibet de skulle have været ankommet med. Med denne information gik gruppen til Stormreach Foundry og tog en snak med Meklan, og det blev hurtigt klart, at det var således at virkeligheden hang sammen. Derfor forvandlede Oradin sig til bjørn, og truede med bæstial voldtægt, uden lube, hvilket (forståeligt nok) gjorde Meklan panikslagen, råbte ud til de mange arbejdere ”der er en bjørn på mit kontor”, hvilket selvfølgelig nødsaget Ylnia til at dominere ham. Herefter gik det hele lidt nemmere, og de ”aftalte” at støberiet skulle stoppe med at bearbejde de stjålne metaller og aflevere det hele tilbage, til stor forundring blandt de ansatte. Agaro blev informeret om den bragende succes, og de aftalte betaling to dage senere når metallerne er afleveret tilbage.

Derefter mødtes de tre med Arkan der måtte indrømme at han altså var ”kommet til” at stjæle det omtalte schema, og de indså da, at det i virkeligheden tilhørere House Cannith, og at det var ligeså gammelt som det første schema Varo, Ylnia, Groain og Buck fandt under sharn for ca. to måneders siden. De blev alle enige om at tage det med til Elaydren d'Cannith, men inden da, scryede Arkan Neff, Hera & Keffen med de beskidte underbukser, for at finde ud af om de havde fundet hjælp med dragen andetsteds. Det viste sig at det havde de ikke, men det viste sig også, at det hele var et planlagt baghold, og at halflingtrioen i virkelighed stod i ledtog med dragen (ved navn Karakthus), der ikke var rød, men sort.

Gruppen teleporterede til Sharn og tog straks op til til Elaydren d'Cannith’s private hjem, hvor de blev mødt af butleren, der nægtede at lukke dem ind, da Elaydren var ude at spise med nære venner, hvilket fik Ylnia til at kaste sig over ham, samtidig med, at Arkan cast’ede enlarge person på hende. Der gik dog ikke længe før de begge indså, at en pacificeret butler ikke var til megen hjælp i deres søgen på Elaydren, og forsøgte sig derfor med en charm person istedet. Dette virkede og den nu samarbejdsvillige butler sendte en tjenestedreng afsted. En time efter mødes de med Elaydren og de aftalte at sælge schemaet til hende for 6000 GP.

Dagen efter tog gruppen tilbage til Stormreach, fandt Günter von Drasseldorf og forklarede ham situationen: at de havde stjålet hans schema, og solgt det til Cannith-familien for 3600 GP, men han selvfølgelig har fortjent en andel af dette beløb, hvilket han blev rasende over. Det viste sig at han havde samme plan, og at han mente at 10.000 GP var yderst realistisk beløb familien ville betale. Så de fire ”helte” havde effektivt reduceret hans indkomst med 90% samt stjålet hans ”indgangbillet” til handel med dragonmark-huset. Günter springer på Arkan i vrede, Kora Alyson bag baren, skriger stop, hvortil Ylnia svarede ”nej”. Snart blev de skildt ad af to adventurers, på trods af at Ylnia forsøgte at købe dem af med 100 GP. Ylnia provokerer den vrede handelsmand og han slår udefter hende, og derfor dominerede Ylnia ham (midt i kroen). På dette tidspunkt er Kora gået helt i panik, hvilket ikke rører Ylnia der blot svarer ”jeg giver 100 GP for din kost”. Da ingen på kroen var i stand til at stoppe fortællingens heltemodige hovedpersoner, endte hele eskapaden med, at Günter måtte feje gulvet, og derefter spise det skidt han havde samlet, hvilket var afslutningen på sessionen.

 

View
Session 20
Basilisker og en Skykraken

Fortet blev gennemsøgt og alle værdigenstande, der ikke umiddelbart lod til at tilhøre det Breliske militær blev indsamlet. Imens studerede Arkan statuen og fandt ud af, at der var tale om et tilfælde af forstening. Gruppen kontaktede Kaptajn Kalaes der bad gruppen om at sikre det nærliggende område. Gruppen accepterede og fandt ogrenes nærliggende camp indeniskoven nær en høj med en åben nedgang, hvor de fandt flere forstenede ogres og to faldne Basilisker samt fodaftryk af en større basilisk. De tog tilbage til fortet og rapporterede opdagelserne. To officerer i ledtog med en Orien ankom kort efter med teleport, og gruppen opdaterede dem om situationen. De to officerer afleverede to stone salves og ønskede gruppen held og lykke med den opdaterede mission, hvorefter de fire helte drog mod ogrelejren. De trådte ind i gangen og blev hurtigt mødt af en sovende basilisk, som Oradin  vækkede. Kampen var hurtigt overstået og gruppen bevægede sig dybere ind i hulesystemet, hvor de mødte en Abyssal Greater Basilisk. Heltene formåede at placere sig strategisk ved at lade Oradin, samt hans og Varos companions afskåre basilisken fra resten af og derved eliminere forsteningstruslen, hvilket resulterede i at hele konfrontationen forløb relativt smertefrit og gruppen sejrede.

Derefter blev grotten gennemsøgt og i hvad der lod til at have fungeret som ogremagens private kammer fandt de guld, juveler samt en gemt magisk broche der emiterede en form for beskyttende magi. Senere blev gruppen teleporteret tilbage til Sharn og modtog deres belønning af Kaptajn Kalaes i form af 350 PP hver, og endnu et officielt dokument der beskriver deres heltedåd.

Gruppen tog forbi Roldra Isirid for at gøre de sædvanlige forhandlinger, hvorefter de drog mod Skyward og Solia d'Lyrandar’s mansion. Dér fik de at vide, at husets seneste scrying-forsøg havde båret frugt: De havde opdagede at en af besætningsmedlemmerne var taget til fange på en svævende ø sammen med 10-12 andre humanoids. Denne person så meget skræmt ud og svarede ikke på deres sending.

Efter denne beskrivelse begyndte gruppen at researche hvilke væsner der kunne leve sådan et sted, og efter et besøg på biblioteket og derefter Morgrave university hvor gruppen blev introduceret til Professor Lorelei der opsatte et møde med Professor Tura, der hjalp gruppen med at deducere, at væsenet bag de forsvundne luftskibe sandsynligvis var en skykraken.

Med disse informationer gjorde gruppen sig de sidste forberedelser inden rejsen mod Stormreach i Xen’Drik. De første to dage var begivenhedsfrie men på tredjedagen opdagede gruppen en sky der bevægede sig imod skibet. Først kom der to Legendary eagles samt to hippogriffer ud af skyen og gik til angreb, som gruppen hurtigt fik nedlagt. Derefter viste krakenen sig og startede ud med at smide to besætningsmedlemmer overbords. Derefter fokuserede på de to animal companions, alt imens Varo sendte den ene pil efter den anden ind i bæstets tykke hud. Oradins companion faldt ikke mod jorden, og Varos landte sikkert på dækket igen med en dimension door, og før krakenen nåede at lede sin opmærksomhed andetsteds, faldt den til Arkans modificeret fireball.

Med en hurtig beslutning, en dimension door og derefter en teleport spell, formåede Arkan i samarbejde med Oradins companion at få monstret tilbage på skibets dæk, hvilket blev sessionens afslutning.

 

View
Session 19
Nye venner og et besat fort

Kort efter kampen med de to dæmoner, hvor Traven og Gavin faldt, lagde Ylnia og Varo mærke til, at der var en eller flere usynlige personer i området. Dette fik dem til hurtigt at tage let tilgængeligt udstyr fra deres faldne kammerater og skyndte sig derfra. På vejen mod Sharn mødte de to besynderlige gnomes. De tilbød dem at købe deres nyanskaffet udstyr til en god pris, hvilket varo og Ylnia gik med til. De fulgte goblinerne igennem en portal i et træ og landte i et underjordisk kongerige fyldt med guld og skatte. Foran dem sad nissernes konge, der straks gik i gang med forhandlingerne. Disse gnomes lod til at have opfundet ”experince tomes” der tildeler læseren andre personers erfaring, som så optages som sin egen.

Forhandlingerne forløb uden mange indvendinger fra de to udmattede og sårede helte, og de gik begge derfra med fire bind hver, og fortsatte turen mod Sharn. På turen mødte de en ældre herre med to animal companions, og Ylnia løb med det samme. Varo faldt i snak med manden, der viste sig at være en wizard på rejse i selskab med en en druide og hans companion.  

De de tre fandt Ylnia og hørte at der ventede dem en besked på Sivis Message station fra selveste Solia d'Lyrandar, der er Lyrandar husets øverstbefalende i Sharn. Gruppen vidste at en direkte besked fra en så højtstående person er yderst usædvanligt og tog straks til stationen, som de nåede kort inden at den lukkede for dagen. I beskeden bad Solia gruppen om hjælp, da de efter hendes egne ord, uden tvivl er den mest potente gruppe af adventurers Sharn længe har set, til at løse et kosteligt problem omhandlende forsvundne luftskibe. Gruppen besluttede sig for at mødes med Solia dagen efter og tog på Adventurer’s guild for at slappe af. På hver deres værelser læste Varo og Ylnia en bog, og de gik straks i en otte timers lang trance. Morgenen efter måtte de derfor sove, men desværre for Ylnia blev hun vækket midt i søvnen af en sending fra Kaptajn Kalaes, der bad dem straks at komme til møde på The Citadel omhandlende en yderst alvorlog hastesag.

Fire timer senere, til møde med Kaptajn Kalaes, fandt gruppen ud af, at hele Brelands styke, stationeret på Fort Torch, sydvest for Sharn til syneladende var blevet udryddet. Og da der var tale om hele 80 soldater, så regeringen sig tvunget til at sende adventureres af høj kaliber. Kales gav gruppen to sending stones, og forklarede at de kunne teleportere hos House Orien på Brelands regning. Gruppen accepterede, tog derefter til møde med Solia d'Lyrandar, i hendes utroligt prangende herregod i Skyway (den flyvende ø over Sharn, hvor kun de absolut rigeste og mest betydningsfulde personer bor). Til mødet tilbød hun gruppen en knækkelig sum for:

 1. Finde ud af hvad årsagen til det forsvundne skibe er.
 2. Eliminere problemet.
 3. Sikre den næste forsending sikker ankomst i Stormreach (den nordligste havneby i Xen’Drik).

Gruppen fortalte at de havde et arbejde for selve regeringen, som de var tvunget til at udføre først, som Solia forstod. Gruppen lovede at se på sagen så snart at de var hjemvendt fra Fort Torch. Solia gav gruppen yderligere fire sending stones, og bad dem om at holde hende opdateret, og så gik turen mod House Orien for at blive teleporteret til fortet. På vejen fra ankomststedet og op til fortet blev heltegruppen overfaldet af fire Araneas og deres bloodsilk spiders, men de blev hurtigt udryddet, og så var der fri bane mod fortet, der tårnede sig på toppen af en bakke med ryggen til Dagger River.

Oradin forvandlede sig til fugl og spejdede. Derefter gik de fortet i møde. Efter at de blev beskudt med pile, teleporterede de alle indenfor fortets mure og kampen var skudt i gang. Oppositionen lagde ud med en freezing cloud, der i kombination med nogle hårde sving fra nærtstående ogres resulterede i at Varo måtte ligge sig. Heldigvis formåede Oradin at puste livet tilbage i elverens krop med en last breath spell. Kort tid efter formåede Ylnia med nød og næppe at undslippe to ogres der havde pinpointet hendes placering på trods af hendes invisibility spell. Kampen trak ud, men i sidste ende formåede heltene at nedlægge de 9 ogres, og står nu midt i gården, omringet af døde ogres og en meget detaljeret statue af en female ogre.

 

View
Session 18
De forsvundne børn

Gruppen aftalte med Neff, Hera & Keffen at udsætte dragejagten nogle dage, for at undersøge mysteriet om de forsvundne børn, hvilket de halfling trioen gik med. De ville i mellemtiden se om de kunne finde ud af noget mere om dragen.

Efter at have spurgt rundt omkring i Northedge kvarteret, fandt Ylnia ud af at glædeshuses The pearl på det seneste havde et større besøgsantal end normalt. Ligeledes fandt hun også ud af, at dets eger Jet den seneste tid er blevet set med en formodet kæreste, kaldet Myrah.

Ylnia og Gavin undersøgte stedet, under løgnen, at Gavin var ’interesseret’ i meget unge piger. Det gik som planlagt og de blev begge ledt ned i kælderen. Der charmede Ylnia bordellets vært og gavin låste sig inde på toilettet for derefter at teleportere tilbage til Traven og Waro. Imellemtiden blev Ylnias dække set igennem, og hun blev charmed samt suggested, og endte med at blive bagbundet i et låst værelse.

Lidt senere teleporterede Waro, Traven og Gavin ned i glædeshusets hemmelige kammer, og brød en alarm spell. Det endte i konfrontation der bevægede sig op i opholdsområdet. Gruppen sejrede, men Myrah teleportede først op på Ylnias værelse for at udføre et Coup de grâce Ylnia, der fejlede, hvorefter hun teleportede bort.Establishmentet blev gennemsøget, og gruppen fandt penge, regnskaber og et hemmeligt pengeskab som Gavin kunne knække. Deri lå der en magisk dagger, juveler og dokumenter. Derefter blev Ordenmagten kontaktet, og som lukkede stedet ned, og tog en overleven magiker (som gruppen valgte ikke at udspørge) til forhør.

Dagen derpå bestak Gavin en vagt, og gennemrodede stedet på ny, i jagten på en af Myrah’s ejendele. En børste blev fundet, som han derefter afleverede til Finders guild, for at få dem til at scry’e Myrah. Det lykkedes (på trods af Myrah’s spell resistance og relativt stærke vilje) og scryingen viste en kvindelig rødhåret halfling, der gjorde klar til et ritual i en forladt kirke. Baseret på beskrivelsen mente Gavin at kirken kunne ligge i landsbyen Tornheim, ca. otte km nordvest fra Sharn.

Gruppen tog derud, og det viste sig at Gavin havde ret. De endte med at forstyrre et ritaul ledt af denne kvindelige halfling (Myrah i forklædning) der indvoldverede sex med børn og henrettelse af gerningsmændene. Ritualet blev dog gennemført og nu måtte gruppen bekæmpe Myrah og en hidkaldt Kastighur.


Uheldigvis startede den hidkaldte dæmon med at crit’e Traven og han faldt kort tid efter. En langsommelig kamp udviklede sig, bl.a. fordi Waro’s pile ikke lod til at have megen effekt. Med en del snilde fik Gavin en del slag ind, bl.a. i snedigt samarbejde med Ylnia, men til sidst måtte han også lade livet. Det hele kulnierede da Waro’s companion formåede at slå kastighuren ned på 0 HP, hvorefter Waro skød forbi tre gange, hvilket gav dæmonen mulighed for at teleportere bort.

View
Session 17
Tilbage i Sharn, på godt og ondt

Den besejret drage blev lastet på skibet, og så var fortællingens tre helte på vej mod Sharn endnu engang. I mellemtiden teleportede Gavin til Sharn og kom gruppe i forkøbet. Der undersøgte han om der var udsendt en efterlysning på gruppen tværs af kontinentet, hvilket ikke lod til at være tilfældet. Han fandt også ud af, at der lå en besked til gruppen på Sivis Message station.

Gruppen ankom til Sharn, hvor Ylnia hurtigt fik overtalt Jeras d'Lyrandar, en af tilsynsmændene på Lyrandar Tower, om at tilbagebetale turen for deres indsats overfor dragen der angrebs deres fartøj. Derudover fik gruppen et officielt dokument, hvori deres  heltemodige dåd blev verificeret. Herefter fik gruppen hurtigt afsat og indkøbt magiske remedier hos Roldra Isirid, hvor de samtidig mødtes med Gavin, der hurtigt blev optaget i gruppen.

På vej op til The Citadel, blev de kontaktet af en officer ved navn Korak, som Ylnia kendte til. Gruppen fik at vide, at de skulle mødes med ham, da Kaptajn Kaptajn Kalaes ikke var tilgængelig. Gruppen accepterede, og gik på beværtning imellemtiden. Ylnia gav omgange til kroens syv gæster og de faldt alle hurtigt i snak. Det viste sig, at de tre halflings (Neff, Hera & Keffen) havde hørt om gruppen og deres heltedåd ombord skibet, og var interesseret i at udnytte deres dragebekæmpende evner, da de for nyligt havde opdagede en drage og dets (formodet) nye lair. De to grupper aftalte, at hvis heltene kunne besejre dragen, var de berettiget til 85% af dens hoard. De sidste 15% skulle gå til halfling-trioen. Gruppen hørte også, fra bartenderen Atalya, at en del børn er forsvundet fra det nordliggende kvarter Northedge.

Efter venskabelig omgang, drog gruppen mod adressen hvor de skulle møde Korak. Det blev klart at adressen lå i et handelskvarter i det midterste lag, noget der vækkede gruppens mistanke. Efter 20 minutters detektivarbejde fandt gruppen ud af, at huset tilhørte en formodet bortrejst handelsmand, ved navn Felrix Ramdran. De bankede på og blev modtaget af en orc med Breland logo på sin tabbard. Han var en ringe løgner, og bagholdet blev hurtigt åbentlyst, hvilket endte i en voldsom stridighed på åben gade. Den slanke skikkelse, tilbage fra Graywall, med sine to air elemental-like væsner stod til syneladende bag, og var ude efter The Ashen Crown. Stridigheden blev vundet af heltene, og efter forklaring overfor city guards og en verificering af Kaptajn Kalaes senere på dagen, fik gruppen lov til at forlade den nærliggende vagtstation, for at tage til møde med kaptajnen morgenen efter.

Til mødet fik Ylnia forklaret hele den uheldige situation med Buck, Keck Volaar og ordensmagten i Graywall, som Kalaes allerede kendte en del til. Kalaes var ikke glad, men de to parter blev enige om, at gruppen skulle træde til, så snart Buck blev lokaliseret. En sag Kalaes straks ville sætte sine folk på. 

Efter mødet valgte gruppen at tage forbi Felrix’ hus, hvor de, utroligt uelegant, brød ind, ved højlys dag, omgivet af lokale handlende. Her opdagede gruppen at denne Felrix sandsynligvis begriber sig på børn, i hans hemmelige ”sex-dungeon”, gemt bag en hemmelig dør i hans kælderum. 

Denne opdagelse ledte til en større undersøgelse i og omkring Northedge-kvarteret, der resulterede i følgende information:

 • Mindst 15-20 børn er forsvundet over en periode på halvanden uge.
 • Børnene har ikke opført sig underligt op til forsvindingen.
 • Mange af børnene har bare vandret bort, uden varsling.
 • Èn person har set to børn gå ud af Sharn i nordøstlig retning.
 • Disse børn havde et tåget blik, og reagerede ikke på tilråb, og rev sig blot fri, for at fortsætte deres vandring, ved fysisk kontakt.

 Gavin fik en mor til et forsvundet barn (Lisa), til at forsøge at kontakte sit barn via sending, men der kom intet svar, ligesom at Finders guild ikke var i stand til at lokalisere pigen, der blev konklusionen på dagens session.

View
Session 16
På flugt fra ordensmagten

Det blev morgen, og da gruppen endnu ikke havde hørt fra hverken Kech Volaar eller Buck, blev deres mistanke bekræftet. Han havde forrådt dem. Waro blev sendt ned og fandt de myrdede samt plyndrede goblinkrigere, og fragtede Yeraa og Tikulti tilbage til Traven og Ylnia, der derefter brugte gruppens sending stone til at give Kaptajn Kalaes besked. ”Bliv i Graywall, jeg sender en mand afsted” var svaret. Herefter overlod de deres stand og dets indhold til to vagter, der accepterede at dække over gruppen i bytte for varene. 

Dagen derpå gik gruppen mod markedspladsen, men lagde hurtigt mærke til at forbipasserende pegede deres vej. Dette ledte til at Traven overfaldt et ældre goblin ægtepar for at komme til bunds i sagen, hvilket yderligere ledte til tilråb som ”mordere”, ”de skyldige er her!” og ”Hjælp, de slår ihjel igen!”. Byens vagter ankom og hele situationen eskalerede efter at de tre medlemmer nægtede anholdelse. Traven slog en vagt ud, Ylnia råbte ”dræb dem” og Waro, der ikke spildte tiden, slog lynhurtigt tre vagter ihjel. Ylnia usynliggjorde Traven, råbte til Waro ”Turakbar’s Fist”, hvorefter de alle flygtede ud af byen og drog mod fortet, hvor de senere mødtes og hvilede.

Hvilen blev dog afbrudt under Waros vagt, da to menneskelige skikkelser og en stor muskeltype teleporterede foran fortets port. Waro vækkede sine kammerater, og råbte derefter trioen an. Der blev omgående svaret med en effektiv hold person spell fra den laveste humanoid og derefter en dimension door for hele oppositionen til gruppens tårn, af den noget højere person. Gruppen gjorde et bravt forsøg på at forsvare sig selv, og det startede også fornuftigt ud med at Waros ulv dobbelt-crit'ede bruten (en troll), der øjblikkeligt faldt, men med Waro i Stasis, en effektiv disable på Traven og charm på ulven, stod Ylnia alene uden chance, og overgav sig. Sekundet efter slap både Traven og Waro fri fra deres magiske bånd, og Waro formåede at nedlægge den laveste af de to magikere med en brutal volley af pile i hans ryg. Dette gav fornyet håb, men kun kortvarigt, da den høje person viste sin sande form; llithid (sandsynligvis Graywalls borgmester Xor'chylic), og udskadeliggjorde hele gruppen med sit mind blast, i samme øjeblik som at troll’en rejste sig igen.

Gruppen var besejret, lagt i lænker og en ny troldmand blev hidkaldt der teleportede dem alle til et fængsel tilbage i Graywall. Ylnia var anklaget for mord på en række healere og uskylde på byens Healer's guild, mens at Waro og Traven oprindeligt blot skulle afhøres. Men da Waro i fuld offentlighed havde myrdet tre vagter i funktion, var hans henrettelse uundgåelig. Gruppen blev strippet og fængslet.

Dagen efter forsøgte Traven at bryde sine lænker. Vagten opdagede påstyret og stak ham, hvilket ledte til Travens frenzytilstand, der yderligere resulterede i et succesfuldt strength check. Traven greb spydets skaft, disarmede vagten og slog ham ud indefra sin celle, med hans eget våben. Gruppen befriede nu sig selv, og slap slap de andre fanger fri. Under påstyret fandt gruppen opbevaringsrummet med deres ejendele, inkl. gruppens wand of dimension door, og nu kunne fortællingens tre helte skrive fængselsudbrud på CV’et.

Gruppen overmandede en lokal farmer i udkanten af byen og overtalte ham til at sælge dem tre heste, hvorefter at de red mod Ardev. Der fik de fat i landsbyens høvding, der sendte bud til House Orien for at bestilte et luftskib. I mellemtiden var gruppen forbi byens eneste artificer Fizzbang (som de havde besøgt tidligere, og som stadig ikke havde meget brugbart grej at sælge), der viste sig at tjene sine penge på et yderst moderne og toptunet hjemmebranderi i sin hemmelige kælder. Dagen efter ankom luftskibet, og  da gruppen gik ombord opdagede Ylnia en scrying sensor, men mere skete der ikke, og så gik turen mod Sharn.

Strabadserne var dog ikke overstået, for efter allerede to timers tid spottede beæstningen en large blue dragon i det fjerne. Gruppen blev hurtigt enige om ikke at satse på diplomati, og både Waro og Traven (der var i gang med sin anden keg Finsprit-deluxe) beskød straks dragen, hvilket på mirakuløs vis resulterede i e fremragende start i form af flere hits og et crit fra den noget berusede Traven. 

Dragen, der heller ikke spildte tiden, lagde ud med et velplaceret breath weapon, der sendte Traven i Frenzy, reducerede Ylnia til 0 HP og dræbte skibets adellige dragonmarked kaptajn på stedet. Efterfølgende velplaceret pile fra Waros side af resulterede dog i, at dragen opgav og forsøgte at flygte. Noget hverken Ylnia eller Waro var særligt begejstrede for, så de sprag begge promte udover skibets reling, i en højde af 200 meter, hvorefter waro tog sigte, og med hvad der virkede som det hundrede vidunderskud, formåede at nedlægge dragen, alt imens de begge styrtede mod jorden. Intet problem, da Ylnia nonchelant svang deres wand, hvorefter begge landede trygt tilbage på skibets.

Sessionen sluttede med, at Ylnia i samarbejde med skibets resterende mandskab fik landet skibet ved dragens lig.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.