Eberron

Session 0
Tiden i Sharn, inden heltene mødes

Ylnia & Buck ankom til Sharn for nogle dage siden. De sidder på Tavern ”Gust of Wind” hvor de diskuterer den nærmeste fremtid, og hvordan de kan ”stige” til et højere socialt lag.

Groain overhører deres samtale, og da han selv ønsker at liv i velstand byder han ind: Han fortæller Ylnia og Buck, det generelle liv i Sharn:

  • Sharn er en "vertikal by", hvor den sociale status og velstand stiger jo højere man befinder sig.
  • Den opdelt i 5 plateaus: http://eberronunlimited.wikidot.com/sharn-ward-overview
  • Bygget på en oldgammel Goblinoid by. Ruiner fra denne tid kan efter sigende stadig findes.
  • Tårnene holdes oppe af magi, og de bygges ”ovenpå” hinanden, fordi effekten stacker.
  • Det er en manifest zone (Syrania [plane of air]): Flight spells er forstærket.
  • Varmt og fugtigt (ligger tæt på ækvator)

Aftenen skrider frem, der bliver drukket, og der er god kemi de tre personer imellem. 

I deres fuldskab bliver de enige om spontant tage mod højere lag (selvom det er aften og det regner voldsomt), i håb om alle at finde arbejde dér, der kan danne grundlag for en forhøjet levestil.

Gruppen laver en aftale om at blive sammen, og hjælpe hinanden. De leger med tanken om, at de måske endda kan finde arbejde det samme sted, som fx i et adeligt hus, som musiker, kok og vagt, i deres festlige humør. 

Sammen går de alle tre mod højere lag (Groain har en svag ide om hvilken vej de skal tage).

De kommer til en bro, hvor de ser noget rædselsvækkende, samtidig med at de møder en Elver ved navn Varo……

Eventyret begynder…

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.