Eberron

Session 18

De forsvundne børn

Gruppen aftalte med Neff, Hera & Keffen at udsætte dragejagten nogle dage, for at undersøge mysteriet om de forsvundne børn, hvilket de halfling trioen gik med. De ville i mellemtiden se om de kunne finde ud af noget mere om dragen.

Efter at have spurgt rundt omkring i Northedge kvarteret, fandt Ylnia ud af at glædeshuses The pearl på det seneste havde et større besøgsantal end normalt. Ligeledes fandt hun også ud af, at dets eger Jet den seneste tid er blevet set med en formodet kæreste, kaldet Myrah.

Ylnia og Gavin undersøgte stedet, under løgnen, at Gavin var ’interesseret’ i meget unge piger. Det gik som planlagt og de blev begge ledt ned i kælderen. Der charmede Ylnia bordellets vært og gavin låste sig inde på toilettet for derefter at teleportere tilbage til Traven og Waro. Imellemtiden blev Ylnias dække set igennem, og hun blev charmed samt suggested, og endte med at blive bagbundet i et låst værelse.

Lidt senere teleporterede Waro, Traven og Gavin ned i glædeshusets hemmelige kammer, og brød en alarm spell. Det endte i konfrontation der bevægede sig op i opholdsområdet. Gruppen sejrede, men Myrah teleportede først op på Ylnias værelse for at udføre et Coup de grâce Ylnia, der fejlede, hvorefter hun teleportede bort.Establishmentet blev gennemsøget, og gruppen fandt penge, regnskaber og et hemmeligt pengeskab som Gavin kunne knække. Deri lå der en magisk dagger, juveler og dokumenter. Derefter blev Ordenmagten kontaktet, og som lukkede stedet ned, og tog en overleven magiker (som gruppen valgte ikke at udspørge) til forhør.

Dagen derpå bestak Gavin en vagt, og gennemrodede stedet på ny, i jagten på en af Myrah’s ejendele. En børste blev fundet, som han derefter afleverede til Finders guild, for at få dem til at scry’e Myrah. Det lykkedes (på trods af Myrah’s spell resistance og relativt stærke vilje) og scryingen viste en kvindelig rødhåret halfling, der gjorde klar til et ritual i en forladt kirke. Baseret på beskrivelsen mente Gavin at kirken kunne ligge i landsbyen Tornheim, ca. otte km nordvest fra Sharn.

Gruppen tog derud, og det viste sig at Gavin havde ret. De endte med at forstyrre et ritaul ledt af denne kvindelige halfling (Myrah i forklædning) der indvoldverede sex med børn og henrettelse af gerningsmændene. Ritualet blev dog gennemført og nu måtte gruppen bekæmpe Myrah og en hidkaldt Kastighur.


Uheldigvis startede den hidkaldte dæmon med at crit’e Traven og han faldt kort tid efter. En langsommelig kamp udviklede sig, bl.a. fordi Waro’s pile ikke lod til at have megen effekt. Med en del snilde fik Gavin en del slag ind, bl.a. i snedigt samarbejde med Ylnia, men til sidst måtte han også lade livet. Det hele kulnierede da Waro’s companion formåede at slå kastighuren ned på 0 HP, hvorefter Waro skød forbi tre gange, hvilket gav dæmonen mulighed for at teleportere bort.

Comments

GM_far

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.