Eberron

Session 9

Vejen til Six Kings

Gruppen af helte drog tilbage mod Sharn, til en besked fra Olaakki, der gav udtryk for bekrymring ang Professor Glydd Nepharet. Han havde ikke hørt fra hende, efter hun havde givet ham en bekymrende besked hvori hun udtrykte at hun var i fare. Gruppen tjekkede hendes hjem ud på Morgrave university grund. Der blev de konfronteret af en Deathlock og to banedeads i et hjem der tydeligt var blevet rodet igennem. Gruppen besejrede undeadsne og fandt Glydds nemmelige noter. Gruppen lærte følgende:

  • En kvindelig elf med navnet Demise og hendes håndlanger Jaenus har sandsynligvis være de skylde i professorens forsvinden. Denne Demise havde de seneste dage gået under dæknavnet Lady Dannae.
  • De lader til at have kontakter til den lovløse gruppe ”Emerald Claw (se bunden)”, som gruppen kender. De er sandsynligvis ikke medlemmer dog.
  • De er til gengæld medlem af en gruppe der kalder sig ”Skullborn” – Elvere der udøver dark necromancy, og som forsøger at opnå udødelighed.
  • Mere Ashen crown lore:
               - Enten skæbnen eller kronen selv dikterer hvem der ender med at besidde den.
                - Den var oprindelig et elven artifact, fra de elvere der kom fra sarlona til Khorvaire. Goblinoids har siden da                    erhvervet den, og tilføjet en 5. del
                - Den har magt over døden selv og gør bæreren i stand til bl.a. at caste ”Gentle repose”, ”speak with dead” og                 ”raise dead”.

Endnu engang var gruppen forbi Gordon og Martha. Dennegang midt om natten. De overtalte dem til at lave mad og var endnu engang en smule uhøflige

Dagen efter drog gruppen mod Ardev fra Lyandar airship station på toppen af det enorme lyrandar tower. Rejsen tog en dag. Da de kom frem til Ardev rejste gruppen direkte videre til fods med deres nyanskaffet vogn. Første dag stødte de ind i en gruppe af Emerald claw scouts der forhørte en hobgoblin ved navn Govaan. Efter kamp frigjorde gruppen goblinen, og fandt ud af, at han var medlem af Kech Volaar, og hans job var at efterfølge gruppen som PC’erne forfølger, for at se om der var nogle der gik efter dem. Med en yderst veludført løgn fra Ylnia, fik hun overbevist Govaan om, at de ønskede at hjælpe Keck Volaar fordi en bekendt ”dragon-like”-sorcerer havde fundet ud af, at "the draconic prophecy**" fortalte at Kech Volaar skal komme til magten ved heltegruppens hjælp. Herefter ulgte Govaan med gruppen for at møde Yeraa og hendes svende ved Six Kings.

Dagen efter blev gruppen stoppet af en turakbar-minotaurmed hans håndlangere. De forlangte penge for at give passage. Konfrontationen udviklede sig til kamp og gruppen besejrede minotaueren og hans underlangere. En overlevende gnoll ville gerne lede gruppen til Turakbar-fæstningen og deres leder, som Buck var fortaler for. Resten af gruppen mente det var en dårlig ide, og gruppen drog videre mod Six Kings.   

 


*Originally a group of elite shock-trooper style knights under the crown of Karrnath, the Order of the Emerald Claw has since been outlawed in Karrnath and has gone underground. They continue to operate in a semi-terrorist fashion to this day, proclaiming their desire to see Karrnath once again rise to power.
 

**The Draconic Prophecy is a record of things to come that has been playing out since creation. The dragons of Argonnessen observe and record everything from the position of the moons and stars, to the position of the Ring of Siberys to physical manifestations of dragonmarks in the world, all of which they study looking for portents and omens of things to come. The prophecy encompasses many many volumes and is said to be as complex and unfathomable as the dragons themselves. A few among the scholarly study snippets of the massive work, but only the dragons with their incredibly long lifespan have the ability and patience to see the prophecy for what it truly is.

Recently dragonmarks have formed on the so-called lesser races. Although the dragons are divided as to what this might mean, they are no less interested in studying the new bearers of the draconic prophecy.

It is unknown what the draconic prophecy's nature is. Some argue it is a revelation of the end of the world, others of a new beginning. Whatever the means it is obvious that the prophecy points towards the transformation of the world as we know it.

Comments

GM_far

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.